Tilannekuva UNA

Palvelun esittely

Tilannekuva UNA koostaa asiakkaan tiedot yhteen näkymään

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille pyritään tarjoamaan oikeat palvelut oikeaan aikaan. Palveluiden toimivuuden varmistamiseksi sote-ammattilainen yrittää muodostaa kattavan kuvan asiakkaan tai potilaan tilanteesta. Tilannekuva UNA yhdistää Kannan ja paikallisten järjestelmien tiedot ajantasaiseksi koosteeksi. Tilannekuva UNA on ensimmäinen ratkaisu, joka kerää koko sote-palveluketjun tiedot ammattihenkilöiden käyttöön.

Tilannekuva UNA on ensimmäinen ratkaisu, joka kerää koko sote-palveluketjun tiedot ammattihenkilöiden käyttöön.

Sote-toimialan haasteita

Sote-tieto ei liiku.
Kaikki asiakastieto ei ole helposti käytettävissä palvelutilanteessa.
Epätasa-arvoisuus.
Yksittäinen asiointi onnistuu, mutta paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden palvelut eivät vastaa palvelutarvetta.
Tuottavuuden kehitys hidasta.
Palveluiden tarve on kasvussa, mutta ammattilaisten määrä ei, joten on tarve tehostaa, automatisoida ja suoraviivaistaa prosesseja.
Aikaa kuluu.
Ammattilaiselta kuluu aikaa asiakkaan kokonaistilanteen selvittelyyn.

Tilannekuva UNA ratkaisuna

Palvelut ja palveluprosessit parantuvat.
Hoidon laatua ja turvallisuutta voidaan parantaa, kun asiakas- ja potilastieto on paremmin saatavilla.
Sote-ammattilaisten aikaa säästyy, kun tietoja ei tarvitse etsiä.
Asiakkaan aikaa ja vaivaa säästyy, kun ei sovita tarpeettomia tai päällekkäisiä kontakteja, tutkimuksia ja hoitoja tai muita toimia.
Asiakkaan palvelut toimivat paremmin yhteen, kun palveluiden tarjoamiseen osallistuvilla ammattilaisilla on yhteinen käsitys asiakkaan palvelun tavoitteista, historiasta ja toteutussuunnitelmasta.
Palvelun tuottajan vaihto ei aiheuta katkoa hoidossa tai palveluissa.

Kiinnostuitko?

Tilannekuva UNA voisi auttaa sinunkin organisaatiotasi.

Tilannekuva UNA hyödyt

Asiakastyön tehostuminen

Tilannekuva UNA näyttää palvelutilanteessa tarvittavat olennaiset ja luvitetut asiakastiedot ilman tietojen haeskelua eri järjestelmistä
Ammattilainen voi nähdä asiakkaan suostumuksella (Suostumus UNA) sekä sosiaalipalvelu- että terveystietoja Tilannekuva UNA ratkaisussa.
Ammattilaisen työ helpottuu ja nopeutuu.
Organisaatio säästää rahaa asiakastyön tehostumisen myötä.

Optimaaliset palvelut asiakkaalle

Tilannekuva UNA näyttää asiakkaan sote-palveluiden ja asiakkaan kokonaiskuvan. Käytössä on myös tiedot, joita käyttäjä ei edes tiedä hakea.
Asiakastietojen perusteella asiakkaan palvelut on mahdollista optimoida tarpeen mukaan.
Turhien tai riittämättömien palveluiden riskit pienevät, kun käytössä on kaikki luvitetut tiedot. Ei tarvita turhia lisätutkimuksia eikä jokin asiakas- tai palvelutieto jää huomiotta.

Toimittajariippumattomuus

Tilannekuva UNA on omistajiensa käsissä oleva ratkaisu.
Tulevat hyvinvointialueet voivat ohjata keskeisten sote-tietojen näkymistä ja ryhmittelyä toimittajista riippumatta.
Ratkaisut ovat modulaarisia, ja vaiheittainen uusiminen on huomioitu.

Hyödynnettävissä heti ja valtionapua saatavissa

Ydin UNA, Tilannekuva UNA ja Suostumus UNA ovat nyt käyttöönottovalmiita.
Kilpailutuksia ei tarvita vaan sairaanhoitopiirin tai hyvinvointialueen päätös käyttöönotosta riittää.
Tuottaa välitöntä apua eri järjestelmien viidakossa hyvinvointialueiden pystytyksessä.
Asetuksen mukaan hyvinvointialueen on mahdollista hakea valtionavustusta Ydin UNA käyttöönottoon.

Ominaisuudet

Tilannekuva UNA soveltuu kaikkien asiakas- ja potilasryhmien tietojen käsittelyyn.

Tilannekuva UNAn käsittelemä luottamuksellinen tieto käsitellään tietoturvallisesti.

Tilannekuva UNAn käyttöliittymät ovat responsiivisia ja käyttöympäristöön adaptoituvia.

Tilannekuva UNAn käyttöliittymät mahdollistavat käyttäjä- ja käyttöorganisaatiokohtaiset asetukset.   

Tilannekuva UNA on käytössä

  • Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon hyvinvointialue käyttävät Tilannekuva UNAa.​
  • Tavoitteena on laajentaa Tilannekuva UNAn kaikkien Pohjois-Savon hyvinvointialueen organisaatioiden käyttöön.
  • Tilannekuva UNA on käytössä vuorokauden ympäri Päivystysapu 116117 –puhelinpalvelussa.​
  • Laajasti Kuopion yliopistollisen sairaalan yksiköissä ja Kuopion perusturva- ja terveyden palvelualueilla. 
  • Tampereen kaupunki.
  • Varsinais-Suomen keskussairaalan ortopedian yksikkö.

Muita esimerkkejä käyttötilanteista

Terveydenhuolto

Potilaan hoidon tarpeen arviointi ja palveluohjaus.
Runsaasti palveluita käyttävän asiakkaan hoidon aiheiden ja palveluiden yleiskuva.
Hoidon vaikuttavuus.
Leikkauskelpoisuuden arvio.
Toimenpideharkinnan riskiarvio ja lisätutkimusten tarpeen arviointi.

Sosiaalihuolto

Taustatietojen pika-arvio päivystyksellisessä yhteydenotossa.
Vammaispalvelut.
Päihdehuolto. 
Lapsiperheiden palvelut.
Työikäisten palvelut.

Asiakastarinat

”Asiakas soitti päivystysapuun, ja Tilannekuva UNAsta saatiin kotihoidon tietoja näkyville. Asiakkaan turha käynti päivystyksessä säästyi, ja asiakas sai avun kotisairaanhoidon kautta.”

– PSSHP Päivystysapu 116117-puhelinpalvelu

”Tilannekuva auttaa asiakasohjaajaa näkemään nopeasti asiakkaan tilanteen, käytössä olevat palvelut ja varaukset yhdessä näkymässä. Asiakasturvallisuus lisääntyy, kun tiedot ovat yhdessä paikassa saatavilla. ”

– tulosaluejohtaja Corinne Soini Päijät-Sote

Aiheeseen liittyviä uutisia

Scroll to Top