Tietosuoja

Yleistä

Noudatamme UNA Oy:ssä Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta 2016/679 (GDPR eli General Data Protection Regulation). Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä on muun muassa

henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus
kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
avoimen informoinnin lisääminen.

UNA Oy haluaa toteuttaa sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatetta ja sisällyttää tietosuojaperiaatteet ja -vaatimukset jo aikaisessa vaiheessa osaksi henkilötietojen käsittelyä. Tietosuojaa ja tietoturvaa ohjaavat periaatteet määritellään UNA Oy:n tietosuoja- ja tietoturvapolitiikassa.

Henkilötietojen käsittely UNA Oy:n puolesta ja lukuun

Toiminnassamme luovutamme henkilötietoja meidän lukuumme toimiville tahoille, kuten toimeksiantosopimuksen perusteella toimiville sopimuskumppaneille. Ulkoisia henkilötietojen käsittelijöitä toiminnassamme ovat esimerkiksi sopimukselliset järjestelmätoimittajat ja muut ulkopuoliset palveluntuottajat. Hankittaessa palveluja ulkopuolisilta palveluntuottajilta, valitsemme sopimuskumppanikseen vain sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka noudattavat hyvää henkilötietojen käsittelytapaa sekä täyttävät tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Tietosuojaan liittyvät vaatimukset varmistetaan kirjallisin sopimuksin.

Ota yhteyttä

UNA Oy:n tietosuojavastaavan tavoitat sähköpostitse osoitteesta tietosuoja@unaoy.fi

Lisätietoja

Tietoa henkilötietojesi käsittelystä

Evästekäytännöt

Lisätietoja

Tekninen palvelupäällikkö Tuomo Iso-Aho
etunimi.sukunimi@unaoy.fi | puh. +358 400 936 704

Scroll to Top