Tapahtumailmoittautumisen tietosuojaseloste

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava Tuomo Iso-Aho
tietosuoja@unaoy.fi

Miksi henkilötietojasi käsitellään ja mistä tiedoista on kyse?

Käsittelyn tarkoituksena on julkaisu- tai muuhun tilaisuuteen ilmoittautuneiden informointi. Käsiteltävä henkilötieto on ilmoittautuneen nimi ja sähköpostiosoite sekä organisaatio, jotka kerätään tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Ketkä käsittelevät henkilötietojasi ja siirretäänkö tai luovutetaanko niitä johonkin?

Ilmoittautuneiden listan ylläpidosta vastaavat nimetyt UNAn vastuuhenkilöt. Tietoja ei luovuteta.

Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Tiedot säilytetään tapahtuman ennakko- ja jälkikäteisviestinnän ajan. Kun tapahtumaan liittyvä viestintä on ohi tiedot poistetaan.

Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi suhteen?

Sinulla on oikeus

pyytää UNAlta pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin
pyytää tietojen oikaisemista, jos niissä on virhe
pyytää tietojesi poistamista
valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.
Scroll to Top