UNA Oy:n hallituksessa toimii seitsemän jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee osakkaiden nimeämistä ehdokkaista. Hallitus edistää yhtiön etua, ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, hyväksyy yhtiön strategian sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toimivuuden. Toimitusjohtajalla on yhtiön kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallituksen jäsenet

UNA Oy:n hallitus 29.1.2020 alkaen:

Riskienhallinta

riskienhallinnan periaatteiden linjaaminen ja riskienhallinnan toimivuuden valvonta

Strategia

strategiasuunnittelun periaatteista ja linjauksista päättäminen, mukaan lukien asiakasomistajien tahtotilan ja tarpeiden huomioon ottaminen

Suunnittelu

toimintasuunnitelman ja sen tavoitteiden hyväksyminen