blocks on top of each other

Hyvinvointialueiden ja yhteistyön tukena

Hyvinvointialueiden sote-palveluiden järjestäminen on valtava tehtävä, jossa ratkaisevaa ovat tiedon saatavuus ja teknologian hyödyntäminen. Alueet ovat erilaisia väestömäärän ja etäisyyksien suhteen, mutta yhteinen tavoite lienee turvata palvelujen saatavuus kustannustehokkaalla tavalla.

Palveluverkon tulevaisuus resurssien valossa herättääkin huolta kansalaisissa ja sote-ammattilaisissa. Digitalisaation avulla voidaan tiedon saatavuutta hyödyntää tehokkaasti ja pystytään tavoittamaan laajemmin sellainen etäällä oleva asiakaskunta, joka kykenee toimimaan digitaalisessa ympäristössä vuorovaikutteisesti sote-ammattilaisen kanssa.

Hyvinvointialueiden tarpeet tiedon liikkuvuudesta, asiakaslähtöisyyden parantamisessa ja kustannustehokkuuden lisäämisessä kasvavat. Sote-tietojärjestelmien avulla tähän päästään ketterimmin turvaamalla erilaisten nykyjärjestelmien yhteentoimivuus ja hyödyntämällä uusia integraatio- ja alustaratkaisuja tiedon saatavuuden ja uusien toiminnallisuuksien lisäämiseksi. Teknologia mahdollistaa lähestymistavan, jossa sote-tietojärjestelmä ei rakennu asiakas- ja potilastietojärjestelmän varaan, vaan ne muodostavat osan kokonaisuudesta. Uutta muodostuvaa sote-järjestelmä-kokonaisuutta ja tiedon liikkuvuuden paranemista osaltaan toteuttavat jo tehokkaasti Ydin UNA ja Tilannekuva UNA.

Valtioneuvoston hyvinvointialueille määriteltyjen tavoitteiden mukaan on laadittava tiekartta 2030 sote-tietojärjestelmien uusinnan toteutuksen vaiheista ja suunnasta. UNA-yhteistyössä omistaja-asiakkaiden kanssa tätä työtä on tehty jo parin viime vuoden ajan, ja erityisesti APTJ-tulevaisuusfoorumi on pureutunut tähän aihealueeseen. APTJ-tulevaisuusfoorumissa on luotu erilaisia sote-tiekartan etenemisskenaarioita, joiden valintojen vaikutuksia, kunkin skenaarion riippuvuuksia rahoitusmalleista, hankintaan liittyviä kysymyksiä ja aikataulujen arviointia syvennetään vuonna 2023.

Yhteistyöfoorumina ja hyvinvointialueiden kehitysyhtiönä ja työkaluna UNA jatkaa tärkeää työtä sote-tietojärjestelmien kehittämisen, yhteentoimivuuden ja tiedon integroinnin parissa.

Katja Rantala

Toimitusjohtaja

Kerromme mielellämme lisää yhteistyöstä ja ratkaisuista:

Toimitusjohtaja Katja Rantala, 044 468 5000

Kehitysjohtaja Juha Rannanheimo, yhteistyö ja asiantuntijat, 040 80 80 768

Palvelujohtaja Mia Mantere, Lomake UNA, asiakkuudet ja palvelut, 050 394 49 585

Tuotekehitysjohtaja Kimmo Kasteenpohja, Ydin UNA, jatkokehittäminen ja laatu, 044 430 98 51

Sähköpostit löytävät perille muodossa @unaoy.fi.

Lisätietoa palveluistamme ja ratkaisuista löydät sivuiltamme www.unaoy.fi.

Scroll to Top