Stack of clippled documents

Kaari Kilpailutuksen dokumentit kommenttikierrokselle!

UNA Kaari -hanke luo hankkeessa mukana oleville osapuolille edellytyksiä ja mahdollisuuksia ottaa käyttöön uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa palvelevia asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisuja. Keskeinen osa hanketta on tarpeita vastaavan, modernin ja modulaarisen järjestelmäkokonaisuuden hankinta (Kaari Kilpailutus).

Kaari Kilpailutuksen hankinta-asiakirjojen luonnokset on ohjausryhmän linjausten mukaisesti julkaistu kommentoitavaksi omistajille ja ict-toimittajille tällä viikolla (vko47). Kommentointiaikaa on 3.12.2019 klo 14.00 saakka. Alueilla kommentointi toteutetaan keskitetysti alueyhteyshenkilöiden, tietohallintojohtajien ja organisaatioiden juristien toimesta. Hankinta-asiakirjoja tullaan edelleen jatkotyöstämään saatujen kommenttien pohjalta.

Kaari-hankintaan osallistuvat organisaatiot solmivat yhteishankintaan liittyen Kaari-liittymissopimukset. Sopimusasiakirjojen tarkentaminen ja viimeistely on parhaillaan käynnissä ja sopimukset on määrä saada alueelliseen päätöksentekoon heti alkuvuodesta. Alueorganisaatioissa tehdään puolestaan toimenpiteitä alueellisen yhteisen tahtotilan selkeyttämiseksi sekä alueiden kuntien sitoutumisen varmistamiseksi. Taustalla tehdään myös työtä tulevien vuosien talousarvion ja resursointisuunnitelmien tarkentamisen osalta.

Varsinainen Kaari Kilpailutuksen hankintaprosessi on määrä käynnistyä helmi-maaliskuun vaihteessa. Hankinta toteutetaan kilpailullisena neuvottelumenettelynä vuosien 2020-2021 aikana.

Hankinnan lisäksi useilla eri tasoilla onnistunut järjestelmien käyttöönottojen läpivienti ja näihin liittyvä muutoksen johtaminen ovat edellytyksinä tavoiteltujen hyötyjen saavuttamiseen. Lisäksi on tärkeää varmistaa Kilpailutusvaiheen jälkeisen järjestelmien toteutus-, toimitus- ja käyttöönottovaiheen osaaminen, resursointi, laadunvarmistus ja jatkuvien palveluiden tuottamisen valmiudet.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi työskentelemme laajassa UNA-yhteistyöverkostossa niin Kaari-hankkeessa kuin muissakin UNA-yhteistyönä toteutettavissa ohjelmakokonaisuuksissa. Yhdessä eteenpäin!

Lisätietoja: 
Hankejohtaja Petri Pekkala, petri.pekkala(a)unaoy.fi, +358 (0)45 887 5661

Scroll to Top