Kaari-päivän (syys)satoa

Tiistaina 27.8.2019 Helsingissä pidettyyn UNA Kaari-päivään osallistui paikanpäällä Paasitornissa noin satapäinen joukko alueiden tietohallinto- ja kehittämisammattilaisia. Lisäksi tilaisuudesta lähetettyä web casting -lähetystä seurasi parhaimmillaan kymmeniä ihmisiä. Kiitokset vielä kerran kaikille osallistuneille ja kiitokset myös tähänastisista vastauksistanne tilaisuuden palautekyselyyn. Muistutamme vielä, että päivän materiaalit (nyt myös STM:n Minna Saarion esitys!) ovat vapaasti osallistuneiden organisaatioiden hyödynnettävissä perjantaina 30.8. lähettämämme sähköpostin mukaisesti.

Päivä oli erinomainen tilaisuus testata UNA-kokonaisuuden ymmärrettävyyttä. UNA-yhteistyön tavoitteena on vaiheittainen eteneminen ketterin keinoin kohti uusia alueellisia digitaalisen murroksen mahdollistavia sote-järjestelmiä. Haasteen päätöksenteolle ja kokonaisuuden ymmärtämiselle tuo konkretian ja selkeyden tarve, joka toivotussa etenemismallissa vaatii vielä työstämistä. Päivän aikana ja jälkeen käyty vuoropuhelu on ollut edistävää ja uusia eväitä täsmennyksille on saatu. Päivästä saatujen palautevastausten perusteella työtä ja keskusteluja jatketaan entistäkin intensiivisemmin eri rintamilla. Tilaisuuden ohjelma ja esillä ollut tieto nähtiin laajasti tarpeelliseksi, sillä kokonaiskuvan hahmottaminen mm. hankintajuridiikan, hyötylaskelmien ja modulaarisuuden/arkkitehtuurin osalta on haasteellista. Myös kansallisen sote-valmistelun tilanteeseen liittyvät kysymykset askarruttavat jälleen/edelleen. Otamme palautteen kiitollisena vastaan ja kiinnitämme erityishuomiota palautteessa esille nousseisiin kohtiin.

Vaikka Kaari-päivästä on aikaa vasta runsas viikko, paljon on jo ehtinyt tapahtua sen jälkeen. Kaari-ohjausryhmä päätti myöntää sairaanhoitopiirien ja kuntien Kaari-hankinnan valmisteluun lisäaikaa. Lisäaika on tarpeellinen tarkentaville keskusteluille erityisesti alueilla, joissa kunnat eivät ole vielä siirtäneet sote-palvelutuotantoaan alueelliselle kuntayhtymätoimijalle tai joilla ei ole vielä suunnitelmia alueellisen toiminnan toteuttamiseksi. Näillä alueilla kuntien kanssa käytävää vuoropuhelua jatketaan suunnitelmallisesti yhteisen etenemispolun konkretisoimiseksi. On syytä huomioida, että Kaari-hankinta ei edellytä alueellisen sote-järjestäjä / tuottaja organisaation perustamista, mutta yhtenäinen alueellinen toimintatapa ja yhtenäiset sote-prosessit ovat edellytyksenä kustannustehokkaalle alueelliselle sote-tietojärjestelmälle. Lisäaikaa hyödynnetään myös markkinavuoropuhelun jatkamiseen tietopyynnön keinoin sekä kustannus-hyöty analyysien täydentämiseksi.

Kaaren syyskausi on nyt virallisesti avattu. Etenemme määrätietoisesti kohti yhteistä päämääräämme!

Lisätietoja:
Hankejohtaja Petri Pekkala, etunimi.sukunimi(a)unaoy.fi, +358 (0)45 887 5661

Scroll to Top