Onnistumisen edellytykset sidosryhmien silmin

UNAn tuoreessa sidosryhmäkyselyssä nousi esille useita toiminnan teemoja, jotka ansaitsevat kiitosta.

Fokusoitu Strategia: Yksi UNAn vahvuuksista on fokusoitu strategia. Organisaatio on onnistunut välttämään sudenkuopan, johon julkisomisteiset yritykset usein lankeavat, eli epäfokusoitunut tai keksitty strategia. UNA on omistautunut yhteen selkeään tavoitteeseen: parantaa sote-tiedon liikkuvuutta asiakkaiden ja sote-ammattilaisten parhaaksi.

Modulaarisuus ja Verkostot: UNA ymmärtää modulaarisen kehitystyön vaatimukset ja hyödyt. Modulaarisuus mahdollistaa järjestelmien joustavan kehityksen ja päivitykset, mikä on välttämätöntä nopeasti muuttuvassa teknologiaympäristössä. Lisäksi UNAlla on vahvat viranomaisverkostot kuten STM, THL ja Kela. Tämä verkostoyhteistyö varmistaa, että UNA pysyy ajan tasalla alan parhaista käytännöistä ja säädöksistä.

Visiot ja Yhteistyö: UNA panostaa voimakkaasti tulevaisuuden visiointiin ja ratkaisuiden käyttäjien työnteon helpottamiseen. Lisäksi UNA toimii eri tahojen yhteen tuomiseksi, mikä on avain monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen. Tämä näkyy myös avoimena ilmapiirinä, jossa kaikkien mielipiteitä kuunnellaan ja arvostetaan. Yhdessä tekeminen on UNAlle sydämen asia.

Ei Häröilyä: UNA on julkisomisteinen yritys, mutta se ei ole unohtanut tärkeitä periaatteitaan. Organisaatio muistaa asiakastarvelähtöisyyden ja keskittyy oleelliseen: hyvinvointialueiden IT-uudistumiseen ja sen mahdollistamiseen. Tämä painopiste auttaa UNAa pysymään tehokkaana ja kustannustehokkaana.

Tasainen Kehitys ja SAFe-malli: UNA on valinnut SAFe (Scaled Agile Framework) -mallin, joka on johtava ketterän ohjelmistokehityksen menetelmä. Tämä tarkoittaa, että UNA pystyy reagoimaan nopeasti muutoksiin ja kehittämään ratkaisuita asiakkaidensa tarpeisiin. Lisäksi viestintä organisaatiossa on suoraa ja avointa, mikä auttaa kaikkia jäseniä pysymään ajan tasalla ja työskentelemään yhdessä tehokkaasti.


UNA on hyvä esimerkki siitä, miten julkisomisteinen organisaatio voi menestyä, kun se omaksuu fokusoituneen strategian, modulaarisuuden, yhteistyön, visiot ja tasaisen kehityksen periaatteet. Sen sidosryhmät ovat yhtä mieltä siitä, että UNA on luotettava kumppani, joka jatkaa menestystään tulevaisuudessa.Scroll to Top