Person handing papers

Petri Pekkala nimitetty hankejohtajaksi UNA Kaari-hankkeeseen

UNA Kaari-hankkeessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamista. Uudistamiseen tähtäävää hankinnan valmistelua tehdään parhaillaan laajassa valtakunnallisessa yhteistyössä, mukana on 14 aluetta (sairaanhoitopiiriä) sekä Espoon kaupunki. UNA Oy vastaa hankintaan liittyvien toimenpiteiden suunnittelusta, johtamisesta ja resurssoinnista.

Petri Pekkala aloittaa UNA Oy:ssa Kaari-hankkeen hankejohtajana 1.6.2019. Petri siirtyy tehtävään Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä, jossa hän on työskennellyt kahdeksan vuotta tietohallinnon johtotehtävissä. Hän toimii tällä hetkellä Sote-kuntayhtymän tietohallintojohtajana ja vastasi päättyneessä Sote- ja maakuntavalmistelussa Päijät-Hämeen ICT-valmistelun johtamisesta. Petrillä on myös yli kahdenkymmenen vuoden kokemus projektien johtotehtävistä kansainvälisissä organisaatioissa.

Petri tulee vastaamaan hankkeen etenemisestä sekä hallinnasta, hän raportoi UNA Oy:n kehitysjohtaja Juha Rannanheimolle. 

”Petri tuntee toimialan sekä sen haasteet hyvin, lisäksi hänen kokemuksensa hanke- ja ict-johtamisesta takaavat sen, että voimme edetä oikein luottavaisin mielin tärkeässä uudistuksessa.”

Juha Rannanheimo, kehitysjohtaja

Tavoite on, että UNA Kaari-hanke tuottaa asiakaslähtöisessä ja vaikuttavassa hyvinvointipalvelujen tuottamisessa tarvittavan sote-tietojärjestelmien kokonaisuuden. Lähtökohtana on, että uusien ratkaisujen tukemana sosiaali- ja terveydenhuollossa voidaan toimia tulevaisuudessa laadukkaammin, tehokkaammin sekä yhtenäisin alueellisin toimintamallein.

Tehtävä on Petri Pekkalan mielestä ainutlaatuinen ja haastava kokonaisuus: ”Olen etuoikeutettu päästessäni työskentelemään Sote-ICT kehityksen näköalapaikalle. Mielestäni UNA Kaari-hankkeessa onnistumisessa tärkeintä on aiemmin eri tahoilla tehdyn hyvän työn ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemysten kanavoiminen yhteiseksi ratkaisuksi. Uskon, että kokemuksestani projektijohtamisesta ja Sote-maailman ICT-haasteiden ratkomisesta on hyötyä tavoitteiden saavuttamisessa.”

Lisätietoja

Kehitysjohtaja Juha Rannanheimo, etunimi.sukunimi(at)unaoy.fi , +358 (0)40 8080 768

Scroll to Top