”Ratkomme sote-alan ongelmia digitalisaation avulla”

UNA:n kehittämät digitaaliset ratkaisut mahdollistavat muun muassa asiakastietojen kattavan tarkastelun yhdellä silmäyksellä, todetaan Sosiaali- ja kuntatalous -lehden jutussa.

– Parannamme sote-toimintaa tiedon liikkumisen ja digitalisaation kautta niin, että tieto kulkisi asiakkaan mukana. Samalla kansalaisen saama palvelukin paranee, toimitusjohtaja Katja Rantala kertoo jutussa.

Rantalan mukaan tiettyjä yksinkertaisia työtehtäviä digitalisoimalla voidaan osaltaan vastata myös kasvavaan henkilöstötarpeeseen.

Asiakasomistajiensa lisäksi UNA tekee tiivistä yhteistyötä kansallisen viranomaiskentän kanssa ja pyrkii löytämään sitä kautta parhaita ratkaisumalleja kiperiin kysymyksiin sote-tiedon liikkuvuuteen ja digitalisaatioon liittyen. Vuosia jatkuneen monenkeskisen yhteistyön seurauksena UNA on kehittänyt keskeisiä ratkaisuja toimialalle, jotka on rakennettu omistaja-asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Ratkaisuilla turvataan tiedon liikkuvuus.

UNA on mukana työryhmissä, joissa pohditaan sote-tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien tulevaisuutta. Hyvinvointialueet ovat mukana tässä pohdinnassa hyvin vahvasti ja hyödyntävät koottua tietoa sekä jo tehtyä työtä.

– UNA ei ole perinteinen ICT-toimittaja, vaan toiminta perustuu omistaja-asiakkaiden ja näiden sidosryhmätoimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Yhtiöllä ei ole sinänsä tarvetta keksiä omia kaupallisia tuotteita, vaan yhteistyön tuloksena syntyviä asioita viedään hyvinvointialueiden tueksi, kehitysjohtaja Juha Rannanheimo kertoo.

Lue juttu kokonaisuudessaan

Scroll to Top