female doctor typing on computer

Sähköisen lääkärintodistuksen käyttö kasvussa

Sähköisiä Kantaan arkistoituja lääkärintodistuksia on nyt tehty kaikkiaan lähes 250 000 kappaletta. Hyvinvointialueet tekivät vuoden 2023 aikana yli 90 000 sähköistä Lomake UNA todistusta. Tuotantokäyttöä oli kaikkiaan seitsemällä eri alueella.

Uudet todistukset on julkaistu

Lomake UNAn uusi versio on julkaistu tuotantoon tammikuussa. Uusia Lisälomakkeita tässä versiossa julkaistiin:

 • AAI Terveydenhuollon ammattihenkilön ampuma-aseilmoitus
 • AMM Ilmoitus todetusta ammattitaudista
 • B1 Lääkärinlausunto B1
 • B2 Lääkärinlausunto B2
 • C Lääkärinlausunto C
 • E Lääkärilausunto E
 • F127 Erikoisalan lääkärinlausunto F127
 • F201 Laajennettu lääkärinlausunto iäkkään henkilön ajoterveydestä F201
 • F202 Poliisin määräämä silmälääkärin tai optikon lausunto näkökyvystä F202
 • KUO Kuolintodistus 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta
 • KUO28 Kuolintodistus alle 28vrk:n iässä kuolleesta
 • LOIK Lähete oikeuslääketieteelliseen ruumiinavaukseen
 • LREA Liikkumisresepti aikuiselle
 • LVLT Laivaväen lääkärintarkastus
 • NÄK Ilmoitus näkövammarekisterille
 • T T-Lääkärinlausunto terveydentilasta

Lomake UNA -ratkaisussa on tuotannossa kaikki ne todistukset, jotka Kanta-palvelu ottaa vastaan.

Lisälomakkeilla tarkoitetaan sellaisia alueiden tarvitsemia todistuksia ja lausuntoja, joita ei toistaiseksi voi vielä arkistoida Kanta-palveluun.

Varsinais-Suomi laajentaa käyttöä

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen VARHAn erikoissairaanhoidossa sähköisien lääkärintodistuksien käyttö laajenee helmikuun 2024 alusta lähtien.  Alueella järjestettyihin koulutustilaisuuksiin on osallistunut yhteensä yli 400 ammattilaista.

VARHAn digiuudistus leviää myös perusterveydenhuoltoon myöhemmin tänä vuonna.

Sähköiset todistukset siirtyvät jatkossa digitaalisesti myös Kelalle. Uudistus tarkoittaa VARHAn alueella, että potilaan ei tarvitse enää itse toimittaa saamiaan todistuksia, kuten A-, B- ja matkakorvaustodistuksia paperisena, vaan asioiden hoito sujuu sähköisesti. Potilas näkee laaditut todistuksensa heti OmaKanta -palvelussa.     

Käyttö laajenee myös Pohjois-Suomessa

Sähköisten lääkärintodistuksen käyttö on laajentunut myös Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin hyvinvointialueilla. Virtualisoidut toimintaympäristöt ovat aiheuttaneet jonkin verran haastetta ja työtä pohjoisessa.

Pohjois-Pohjanmaa on laajentanut käyttöä 22.1. alkaen onnistuneesti. Lapin alueella käyttö on myös laajentumassa.

Scroll to Top