blocks on top of each other

Tilannekuva UNA -pilotti käynnissä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Tilannekuva UNA -ratkaisu helpottaa sote-ammattilaisten työtä jälleen uudella alueella, kun pilotointi on käynnistynyt Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Tilannekuva UNAa voivat hyödyntää asiakkaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattilaiset Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä sisätautien vuodeosastolla A32.

Tilannekuva UNA mahdollistaa asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen näyttämisen ammattilaiselle yhdessä ja samassa tilannekuvassa. Se koostaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot eri lähteistä muodostaen mahdollisimman reaaliaikaisen kuvan asiakkaan tilanteesta. Lue lisää Tilannekuva UNAsta.

Auttaa palvelujen yhteensovittamisessa

Tilannekuva UNA tukee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista haasteiden ennakoinnissa, sairauksien tunnistamisessa sekä hoidon välittömässä valinnassa.

Kokonaiskuva asiakkaasta auttaa suunniteltujen palvelujen yhteensovittamisessa, kun jo varatut käynnit ja varaukset nähdään yhtenä kokonaisuutena. Tilannekuva UNA palvelee niin yksittäisen ammattilaisen kuin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjänkin toimintaa.

Tämänkaltainen tilannekuva on ainutlaatuinen sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Etelä-Pohjanmaan pilotissa tilannekuvaan tulevat näkyviin Kanta-palveluiden arkistoon tallentuneet terveyden- sekä sosiaalihuollon tiedot (esimerkiksi riskitiedot, käyntitekstit, mittaustulokset, laboratorio- ja kuvantamistutkimukset, rokotukset, diagnoosit, toimenpiteet, reseptitiedot), kotihoidon palvelutiedot ja kotona toteutettujen palveluiden yhteydessä tallennetut havainnot ja huomiot, toimintakyvyn mittarit, apuvälinelainat, sekä sosiaalihuollossa tiettyihin palvelutehtäviin kirjatut asiakuudet, arviot, päätökset ja suunnitelmat.

Scroll to Top