Tilannekuva UNA tuo tiedon helposti käyttöön

Uusi versio Tilannekuva UNA -ratkaisusta on onnistuneesti päivitetty tuotantoon. Versiossa on toteutettu kaikki pilotoinnista nousseet keskeiset kehitystoiveet. Tilannekuva UNAsta on aitoa hyötyä käytännön työssä.

Monia hyötyjä käytännön työhön

Uusi tuotantoon otettu versio tuo käyttäjän näkökulmasta monia parannuksia.

”Käytettävyyttä on parannettu, ja tiedot saa esiin helposti hahmotettavassa muodossa”, kertoo UNA Oyn erityisasiantuntija, lääketieteen lisensiaatti Arto Virtanen.

”Asiakkaasta saa yhdessä näkymässä kokonaiskuvan, mutta jos etsii jotakin tiettyä asiaa, pääsee tiedoissa halutessaan syvemmälle.”, kertoo Arto Virtanen. 

Uudistuksia ovat muun muassa kriittisten riskien ja toimintakyvyn rajoitteiden näkyminen asiakkaan perustietoina sekä mahdollisuus hakea tuoreet tiedot ensihoidosta ja päivystyksestä lähes reaaliaikaisesti. Lisäksi kotihoidon ja sosiaalipalveluiden tietolaatikkojakotuo näkyville niin kotihoidon käyntitiedot kuin apuvälineet, ostopalvelut ja maksusitoumukset, lääkelistan Kanta-palvelusta sekä reseptitiedot eriteltyinä. 

”Asiakkaasta saa yhdessä näkymässä kokonaiskuvan, mutta jos etsii jotakin tiettyä asiaa, pääsee tiedoissa halutessaan syvemmälle.”, kertoo Arto Virtanen. 

Sosiaali- ja terveystiedot näkyviin samalle ruudulle

Tilannekuvan käyttäjän ei tarvitse miettiä, löytyykö tarvittava tieto omasta järjestelmästä vai Kannasta, sillä sekä sosiaali- että terveystiedot saa näkyviin samalle ruudulle.

Kotihoidossa asiakkailla on usein runsaasti sekä lääketieteellisiä että sosiaalipuolen tietoja.

”Tilannekuvan kautta näkee, mitä toimenpiteitä ja tapahtumia on ollut lääketieteellisellä puolella ja kuinka ne vaikuttavat sosiaalipuolella.”   

”Tilannekuvan kautta näkee, mitä toimenpiteitä ja tapahtumia on ollut lääketieteellisellä puolella ja kuinka ne vaikuttavat sosiaalipuolella.”   

Yksi käytännön työssä hyödyllinen ominaisuus on aikajana.

”Kaikilla tapahtumilla on aina aikaleima. Tilannekuvan avulla voi tarkastella koko asiakashistoriaa, tiedoista näkee esimerkiksi, jos henkilö on ollut polvileikkauksessa kuukausi sitten ja on siihen liittyen saanut kotiapua.”

Uuden version levitys laajemmalle käyttäjäjoukolle on alkanut. Samaan aikaan jatketaan kehitystyötä esiin tulleiden käyttäjätoiveiden ohjaamana.

Scroll to Top