Tilannekuvan käytettävyyteen parannuksia

UNA-ratkaisuja kehitetään jatkuvasti käyttäjien toiveiden ja palautteen perusteella. Alla on esiteltynä ratkaisuihin tulevia uusia ominaisuuksia ja parannuksia.

Erityinen lakiperuste -valinta asiakastietojen näkemiselle

Asiakastietojen kirjautumisikkunaan on lisätty Erityinen lakiperuste -valinta, joka voidaan valita silloin kun tietojen luovutus perustuu laissa määrättyyn tehtävään. Ammattihenkilö voi tällöin nähdä roolinsa mukaiset tiedot sote-suostumuksen ohittaen.

Tilannekuva näyttää asiakkaan tiedot muuttuneen suostumuksen mukaisesti

Tilannekuva ilmoittaa käyttäjälle, jos Suostumus UNAssa tehdään muutoksia auki olevan asiakkaan suostumuksen sisältöön. Tämä ilmoitus näkyy erillisellä tiedotteella Tilannekuvan oikeassa yläkulmassa. Päivittämällä tiedot käyttäjä voi tarkastella asiakastietoja uusimman suostumuksen mukaisesti.

Tapahtumat-tietoryhmän listanäkymään pikavalinnat

Listanäkymään on lisätty eri osioiden pikavalintapainikkeet, joiden avulla voi siirtyä suoraan haluttuun osioon. Pikavalintapainikkeissa näytetään myös osion alla olevien merkintöjen määrä. Lisäksi tietojen rajauksessa käytettyjä suodattimia on yhtenäistetty, ja niiden näkyvyyttä parannettu koko käyttöliittymässä.

Tilannekuvaan aiempaa kevyempi kirjautuminen

Käyttäjät voivat nyt kirjautua Tilannekuvaan ilman etukäteistietoa toimikortista.Aiempaakevyemmällä, niin sanotulla F-kirjautumistavalla käyttäjän tiedot luetaan suoraan kortinlukijalta. Toiminnon käyttöönottamiseksi voitte olla yhteydessä UNA Tukeen tarkempaa läpikäyntiä varten.

Tilannekuvan laukaisulinkkejä on yksinkertaistettu

Tilannekuvalle ei tarvita enää erillisiä laukaisulinkkejä terveyden- ja sosiaalihuollon kirjautumisiin. Jos haluatte ottaa toiminnon käyttöön, olkaa yhteydessä UNA Tukeen tarkempaa läpikäyntiä varten.

Ohjeet Tilannekuvassa

Käyttöohje sekä tarkempia tietoja Tilannekuvasta löytyy nyt sovelluksen oikeasta yläkulmasta Ohjeet-osion alta.

Suostumuskopiot digitaaliseen säilöön

Skannatut-osio

Skannatut suostumukset -osio on tarkoitettu digitaalisten suostumuskopioiden säilyttämiseen. Osio ei ole arkisto, joten alkuperäinen, paperinen suostumus tulee edelleen säilyttää. Yli vuoden vanhat tai päättyneet suostumukset saa osiossa myös näkyviin.

Virheellisestä hetusta ilmoitus

UNA Ydin, Tilannekuva ja Suostumus UNA tukevat nyt henkilötunnuksen uudistuksen mukaisia uusia välimerkkejä. Tilannekuva ilmoittaa käyttäjälle virheellisesti syötetystä henkilötunnuksesta.

Scroll to Top