Person handing papers

UNA Kaari hankintojen valmistelua kohdennetaan – yhteistyö koetaan tärkeänä

UNA Kaari-hankkeessa on tehty UNA Oy:n johtamana asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamista ja hankintaa valmistelevaa työtä. Tavoite on luoda uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa palvelevia ja alueellisesti yhtenäisiä asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisuja. ​​Keskeinen osa hanketta on uudistuvan sote-toiminnan tarpeita vastaavan, modernin ja modulaarisen järjestelmäkokonaisuuden vaiheittainen kehittäminen ja hankinta.

Vuoden 2019 aikana tehtiin laajassa yhteistyössä hankintaan liittyvää valmistelua, käytiin myös laajasti markkinavuoropuhelua ja laadittiin konkreettisia hankinta-asiakirjoja. Valmistelun rinnalla selvitettiin, miten eri organisaatioiden tarpeet kohtaavat, sekä ketkä ja milloin ovat valmiit sitoutumaan hankintojen käynnistämiseen.

Kuntatalouden haasteet, sote-uudistuksen valmistelu ja alueelliset erot ovat vaatineet odotettua enemmän yhteensovittamista valmistelutyössä. Viimeaikaisten lisäselvitysten pohjalta on nyt todettu, että eri organisaatioiden tarpeet, tavoitteet ja valmiudet eivät ole aivan yhtenäiset. Yhteisten kehittämisstrategisten tavoitteiden, mutta hieman erilaisten prioriteettien ja aikataulujen johdosta konkreettisiin hankintoihin liittyvää valmistelua jatketaan hieman pienemmissä palasissa. Jatkovalmistelua kohdennetaan niin organisaatioiden kuin myös toiminnallisten tarpeiden osalta. Hankintojen käynnistymisen osalta tämä tuo viiveitä vielä loppuvuodesta 2019 esillä olleisiin aikatauluihin.

Kaari-hankkeen hankintojen valmistelu sekä kehittämis- ja arkkitehtuuriyhteistyö modulaarisuustavoitteiden mukaisesti jatkuu UNA-yhteistyössä tiiviinä. Yhteistyössä haetaan tarkoituksenmukaista ratkaisutarjontaa alueiden sote-palveluiden kehittämisen tarpeisiin sekä synergiaetuja pidemmän aikajänteen jatkokehittämiseen. Yhteistyötä fokusoidaan kehittämis- ja arkkitehtuuriyhteistyön hallintaan hakien edelleen yli organisaatioiden ja myös aluerajojen hyödynnettäviä ratkaisuja sekä varmistaen yhdessä tekemällä yhteensopivuus kansallisen kehittämisen, kuten Kanta-palveluiden kanssa.

Valmistelua nivotaan myös tiiviisti osaksi uudelleen käynnistynyttä sote-uudistuksen valmistelua. Tavoitteena on tukea tarve- ja asiakaslähtöisten, alueellisesti yhteensovitettujen palveluiden toteuttamista kehittämällä ratkaisuja ja teknologioita, jotka palvelevat pitkän aikajänteen tavoitteita.

Lisätietoja:
Tietohallintojohtaja Ari Pätsi, Kaari-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, etunimi.sukunimi(at)epshp.fi +358 (0)50 370 6839
Kehitysjohtaja Juha Rannanheimo, etunimi.sukunimi(at)unaoy.fi +358 (0)40 808 0768

Scroll to Top