UNA Kaari-infoa ict-toimittajille

UNA Oy:n 31.1.2020 verkkosivuilla julkaistussa uutisessa ”UNA Kaari hankintojen valmistelua kohdennetaan – yhteistyö koetaan tärkeänä” kerroimme yleisesti UNA Kaari -hankkeen ja tulevien hankintojen valmistelun tilanteesta. Hankintojen jatkovalmistelua on nyt kohdennettu pienempiin, ns. hankintakonsortiokohtaisiin osiin.

UNA-yhteisö on jatkanut valmistelua kohti seuraavia hankintoja ja hankintasuunnitelmat tarkentuvat kevään 2020 aikana. Keskeisiä toiminnallisia tarpeiden kohdistuu mm. tuotannonohjaukseen ja sen hankinnan yhteinen jatkovalmistelu etenee laajana konsortiona. Modulaarisen SOTE-tietojärjestelmien ekosysteemisuunnittelun osana UNA tulee edelleen käymään markkinavuoropuhelua. Tulemme ennen hankintamenettelyn aloittamista tekemään markkinakartoituksia sekä antamaan tietoa toimittajille tulevia hankintoja koskevista suunnitelmista ja vaatimuksista. Markkinavuoropuhelun tavoitteen ja tarkoituksen tarkentuessa tulemme tarpeen mukaan julkaisemaan Hilmassa tietopyyntöilmoituksen.

UNA Kaari-hankkeessa tehtävä työ jatkuu tiiviinä toiminnan tarpeita palvelevien, asiakaslähtöisten ja alueellisesti yhteensovitettujen ict-ratkaisuiden kehittämiseksi.

Lisätietoja:

Hankejohtaja Petri Pekkala etunimi.sukunimi(at)unaoy.fi +358 (0)45 887 5661
Kehitysjohtaja Juha Rannanheimo, etunimi.sukunimi(at)unaoy.fi +358 (0)40 808 0768

Scroll to Top