UNA Kaari – uutiskirje 02/21

UNA Kaari Ohjelman eteneminen ja projektit:

Tuotannonohjauksen tietojärjestelmien kehittämiseen kohdistuvat projektit jatkuvat suunnitelmien mukaisesti kahdessa rinnakkaisessa konsortiossa (1. EPSHP, KHSHP, SatSHP ja PHHYKY sekä 2. VSSHP, PSHP ja PSSHP).

Sosiaalihuollon tietojärjestelmien uudistamisen ja tiedonhallinnan kehittämisen projekti käynnistymässä

  • Alueiden päätöksentekoa varten on toimitettu Projektisopimusluonnos. Useammalla alueella projektiin osallistumisesta päätökset tehtynä ja projekti pääsee maaliskuussa käynnistymään.
  • Projektin tehtävät ja tuotokset tukevat tavoitteellista ja vaiheistettua sosiaalihuollon ICT-ratkaisujen kehittämistä. Projektissa kerätään tarpeita, vaatimuksia ja kehittämisideoita sosiaalihuollon ammattilaisilta. Lisäksi projektissa kartoitetaan monipuolisesti niin uusien teknologioiden mahdollisuuksia kuin markkinassa sosiaalihuoltoon tarjottavien ratkaisujen tilannetta ja kehitysnäkymiä. Lopullinen tarkennus projektin sisältöön tehdään osallistuvien alueiden ohjauksessa.

Alueiden välisessä yhteistyöryhmässä ja arkkitehtuurityössä käsitelty mm. tuotannonohjauksen hankintastrategioita, tuotannonohjaukseen liittyvien integraatiokyvykkyyksien edistämistä ja sosiaalihuollon tietojärjestelmien uudistamisprojektin käynnistymistä sekä kyseisen projektin tavoitteita

Scroll to Top