UNA Kaari – uutiskirje 03/21

Sosiaalihuollon järjestelmäkehittäminen

Juuri käynnistyneessä projektissa ovat mukana Etelä-Pohjanmaa​, Kainuu​, Keski-Pohjanmaa​, Lappi​, Länsi-Pohja, Pirkanmaa, Pohjois-Savo​ ja Pohjois-Pohjanmaa​.

Projektissa kootaan sote-ammattilaisten yhteistyönä tarpeet ja vaatimukset sosiaalihuollon järjestelmien uudistamiseen ja alueelliseen yhtenäistäminen liittyen. Projekti tuottaa aineistoa, jota voidaan hyödyntää tietojärjestelmiä kehitettäessä; tehdään kehittämistä sitten uusiin tai nykyisiin ratkaisuihin nojaten.

Ohjausryhmän maaliskuun kokouksessa käytiin lävitse mm. Sosiaalihuollon tarpeista lähtevä hankinnan valmistelu -projektia. Mukaan ovat lähdössä Etelä-Pohjanmaa​, Kainuu​, Keski-Pohjanmaa​, Lappi​, Pirkanmaa, Pohjois-Savo​ ja Pohjois-Pohjanmaa​.

Tuotannonohjauksen tietojärjestelmien kehittäminen

Projektit jatkuvat suunnitelmien mukaisesti kahdessa rinnakkaisessa konsortiossa.

Kolmen yliopistosairaanhoitopiirin (PSHP, PSSHP ja VSSHP) projektissa on tuotettu luonnos toiminnan- ja tuotannonohjauksen tavoitearkkitehtuurille. Palvelutuotannon ohjaus– julkaisu esittää suuntaviivoja tavoitearkkitehtuurista sote-palvelutuotannon tietojärjestelmille monitoimittajaympäristössä. Julkaisun tavoite on tuoda esitetyt ratkaisumallit avoimeen keskusteluun markkinatoimijoiden arvioitaviksi ja kommentoitaviksi. Materiaalit ovat luettavissa ja ladattavissa .pdf:nä täältä

Alueyhteistyö ja APTJ-kehittämisen arkkitehtuurityö

Alueiden välisessä yhteistyöryhmässä ja arkkitehtuurityössä on käsitelty alkuvuodesta mm. alueellisen APTJ yhtenäistämisen lähestymistapoja, tiedonhallintamallin toimeenpanoa, tuotannonohjauksen hankintastrategioita, tuotannonohjaukseen liittyvien integraatiokyvykkyyksien edistämistä ja sosiaalihuollon tietojärjestelmien uudistamisprojektin käynnistymistä ja kyseisen projektin tavoitteita sekä asemointia suhteessa tuotannonohjaukseen.

Yhteistyöllä, yhteisellä suunnittelu- ja arkkitehtuurityöllä, on tarkoituksena parhaiden käytäntöjen, yhteisten keinojen ja ratkaisumallien kehittäminen sen sijaan, että kukin sairaanhoitopiiri suunnittelee ja pohtii näitä itsenäisesti.

Scroll to Top