UNA kehittää ekosysteemitoimintamallejaan

UNA Oy:n ensimmäinen täysipainoinen toimintavuosi yhtiömuotoisena on takana. Toiminta on ollut voimakkaasti etenevää hankeaikaisten valmistelujen pohjalta. UNA-ohjelmien ja -projektien edistämisen vietyä valtaosan viime vuoden työpanoksesta, on yhtenä käynnistyneen vuoden tavoitteena määrittää aiempaa selkeämmin UNA-yhteistyön, -kehittämisen ja -palvelunhallinnan toimintamallit ja -käytännöt vallitsevassa asiakas- ja toimittajaekosysteemissä. Lisäksi yhteistyömalleja muiden soteICT-inhouse -yhtiöiden kanssa määritellään UNA Digitoimiston alle.

UNA Oy:n Toimintamalli

Olemme käynnistäneet yhteistyössä Sofigaten kanssa noin kolmen kuukauden mittaisen projektin, jonka lopputuotoksena syntyy ensimmäinen versio UNA Oy:n Toimintamallista sekä suunnitelma ja tiekartta mallin käyttöönottamiseen ja jalkauttamiseen koko ekosysteemille. Toimintamalli tukee kaikkien ekosysteemitoimijoiden toimintaa ja mahdollistaa laadukkaan yhteistyön edistämisen, kehittämistoiminnan ja palvelunhallinnan. Näin voidaan varmistaa UNA-omistajille laadukas palvelu kehittämistyössä sekä tukea heidän perustehtävänsä onnistumista.

Toimintamallin valmistelua vie operatiivisesti eteenpäin UNA-projektitoimiston henkilöistä koostuva työryhmä, tukenaan UNA-yhteistyön omistajien avainhenkilöistä koottu vaikuttajaryhmä. Vaikuttajaryhmä koostuu UNA-omistajien tietohallintojohtajista, sairaanhoitopiirien johtajista, UNA-ohjelmien ohjausryhmien jäsenistä sekä In-house-yhtiöiden edustajista. Vaikuttajaryhmällä on projektissa tärkeä rooli sen tuodessa omistajien tarpeen ja näkemyksen kehitettäviin teemoihin.

Projektin aikana otetaan kantaa mm. yhtiön palveluportfolioon, asiakasekosysteemin vastuisiin ja toimintamalliin, tarvittaviin kyvykkyyksiin sekä toimittajaekosysteemiin.

UNA Digitoimisto käyntiin

Vuoden 2019 lopulla valmisteltu UNA Digitoimisto -toiminta on käynnistynyt. Digitoimisto on nimitys UNA Oy:n ja muiden soteICT in-house -yhtiöiden väliselle uudelle ja yhtenäiselle tavalle tuottaa palveluita UNA-yhteistyössä tehtävän kehittämistyön tueksi.

Digitoimisto sisältää arkkitehtuuriin, testaukseen, palveluiden käyttöönottoon ja palvelunhallintaan liittyviä palveluita. Digitoimisto huolehtii sateenvarjona siitä, että palveluilla on yhtenäiset toimintatavat ja käytännöt suhteessa UNA-yhteistyössä tehtävään kehittämiseen ja tuotosten käyttöönottamiseen omistajaorganisaatioissa.

Digitoimistossa mukana olevat organisaatiot ovat UNA Oy, 2M-IT Oy, LapIT Oy ja Istekki Oy.

Lisätietoja:
Palvelujohtaja Kati Tuovinen, etunimi.sukunimi(at)unaoy.fi +358 (0)40 808 0780

Scroll to Top