Person holding tablet

UNA-lomakesovellus on tuotantovalmis

UNA-yhteistyössä toteutettu terveydenhuollon sähköisten lääkärintodistusten toteutus Lomake UNA on tuotantovalmis.

Yhteistyössä Solidabis Oy:n kanssa toteutettu Lomake UNA on saanut Kelan yhteistestauksessa vaatimustenmukaisuustodistuksen:

Lomake UNA voidaan ottaa käyttöön yhteistyöhön osallistuneissa organisaatioissa niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lomakkeiden yhteisellä toteutuksella koko sektorin käyttöön haetaan kustannustehokasta tapaa toteuttaa ja ylläpitää palvelu, jota kaikki tarvitsevat samansisältöisenä. Toteutuksen kuluessa on vahvistunut käsitys siitä, että sähköisten palveluiden ja toimintatapojen kehittäminen edellyttää UNA-yhteistyön kaltaista asiakaspalvelussa ja potilashoidossa toimivien yhteistyötä.

UNA-yhteistyö on rahoitettu 2015 solmitun sairaanhoitopiirien ja isojen kaupunkien yhteistyösopimuksen pohjalta. Yhteistyön ensimmäisiä tehtäviä oli kilpailuttaa keskitetty palvelu lausuntojen ja todistusten tuottamiseen ja tallentamiseen Kansalliseen potilastiedon arkistoon.

Lomake UNA:n ensimmäiseen käyttöönottoon ollaan parhaillaan valmistautumassa.

Lisätietoja

  • Kehitysjohtaja Pirkko Kortekangas, etunimi.sukunimi(at)unaoy.fi , +358 (0)40 839 4980
Scroll to Top