Stack of clippled documents

UNA Oy asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä HE 212/2020

UNA Oy asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä HE 212/2020 eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

UNA Oy:n datajohtaja, LT, kirurgian ja neurokirurgian erikoislääkäri, Pirkko Kortekangas antoi asiantuntijalausunnon hallituksen esityksestä HE 212/2020 eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

HE 212/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi tukee sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiota. Esitykseen sisältyy merkittäviä parannuksia ja täsmennyksiä, jotka mahdollistavat hyvinvointitiedon käsittelyn ja asiakastietojen tallentamisen ratkaisujen yhteentoimivuutta.

Esitys ei vahvista edellytyksiä toteuttaa ICT ratkaisuja, joilla ammattihenkilö voisi käyttää asiakastietoja työtehtäviensä mukaisessa käsittelytarkoituksessa, organisaatio- ja aluerajoista riippumatta, asiakkaan tarpeita ja sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota tukevalla tavalla.

Lausunnossa on huomioitu:

  • Asiakaslähtöisyys integroituvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa
  • Asiakkaan ja kansalaisen oman toiminnan tukeminen
  • Tiedon käsittelyn hallinnan selkeys kansalaisen kannalta – palvelu vai malli
  • Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelun häiriöttömyys
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon vastuut tiedon käsittelyssä
  • Mielenterveyspotilaan perusoikeuksia rajoittavat hoitotilanteet
  • Lain voimaantulo ja siirtymäsäännökset
Scroll to Top