UNA Ydin Tilannekuva -pilotti laajenee Pohjois-Savossa

Kuopion yliopistollisen sairaalan kehittämisylilääkäri Juuso Tamminen iloitsee UNA yhteistyöstä, jossa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on mukana.  – Kehittäminen on matka, jossa opimme yhdessä työstä samalla, kun kehitämme työtä tukevia työkaluja.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä laajennetaan Tilannekuva UNA-pilotti, jossa hyödynnetään kansallisessa UNA-hankkeessa kehitettävän Tilannekuva UNA-järjestelmän käyttöä. Tilannekuva UNA on kooste asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedoista ja sen tarkoitus on auttaa SOTE-ammattilaisia saamaan laaja ja oikea-aikainen näkyvyys potilaiden ja asiakkaiden kokonaistilanteeseen. UNA Ydin Tilannekuva-pilotin tavoitteena on kehittää työkalut, joilla sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät pystyvät tehokkaasti ja turvallisesti palvelemaan asiakkaita. Tarkoitus on ratkaista tiedonkulun ongelmia, joita organisaatioiden väliset rajat ja lainsäädännön haasteet aiheuttavat.

UNA Tilannekuva-pilotissa tapahtuva tiivis yhteistyö työntekijöiden kanssa on keskeistä tulevaisuuden työkalujen kehittämisessä ja kehittämistyötä ohjaa työntekijöiden, potilaiden ja asiakkaiden tarpeet. Pilotin jälkeen Tilannekuva UNA on tarkoitus laajentaa portaittain Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin SOTE-ammattilaisten käyttöön. 

KYSin päivystyksessä työskentelevä sairaanhoitaja Mirja Korhonen kuvailee kokemustaan pilottiin osallistuvana terveydenhuollon ammattilaisena myönteiseksi kokemukseksi.

  • Tilannekuvan ulkoasu on selkeä ja paljon informaatiota antava jo yhdellä silmäyksellä. Tietojen selaaminen on helppoa ja loogista, Korhonen kuvailee.

Pohjois-Savossa ensimmäisiä pilottikäyttäjiä ovat Kuopion kaupungin Kotisairaala ja yhteyspiste, Turvapalvelu ja Turvapartio, sosiaalipäivystys sekä päivystysapu. Erikoissairaanhoidon osalta pilottiin osallistuu KYSin päivystys ja SOTE-tilannekeskus.

Tilannekuva UNA tietojen laaja-alaisen näkyvyyden mahdollistajana

Tilannekuva UNAan tuodaan tietoja sekä paikallisista potilas- ja asiakastietojärjestelmistä, että kansallisista lähteistä kuten Kanta-palveluista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi käyntitiedot yksityisiltä lääkäriasemilta siirtyvät Kanta-palveluiden kautta ammattilaisten nähtäväksi Tilannekuva UNAan.

Tilannekuva UNAa pilotoivissa yksiköissä asioivilta potilailta ja asiakkailta pyydetään käyntien yhteydessä UNA-suostumus. UNA-suostumuksen antaminen on vapaaehtoista, eivätkä asiakkaan tai potilaan saamat palvelut huonone nykyisestä, mikäli suostumuksen antamisesta kieltäydytään. Asiakkaan antama UNA-suostumus lisää ammattilaisen näkemää tietosisältöä Tilannekuva UNAssa. UNA-suostumuksen antaminen mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon välisen tietojen näkyvyyden potilasta tai asiakasta hoitaville ammattilaisille.

Kotisairaanhoitaja Teemu Karjalainen Kuopion kaupungilta näkee tärkeänä, että Tilannekuva UNA tuo näkyviin hänen kotisairaanhoitajan työssään tarvitsemaa laaja-alaista tietoa.

  • Terveydenhuollossa on monia tietojärjestelmiä, ja esimerkiksi erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalityön välillä potilastiedot eivät ole aina hoitajan nähtävillä. UNA-Tilannekuvan keskeiset potilastiedot samalla näkymällä helpottaa ja nopeuttaa työtäni, joka taas nopeuttaa asiakkaan avunsaantia, Karjalainen kertoo hyödyistä.

Tilannekuva on UNA-yhteistyön kehittämisen tulos

Tilannekuva UNA on kehitetty UNA-yhteistyössä, jonka koordinaattorina toimii UNA Oy. Tilannekuva UNAn kehittämisessä on ollut mukana yli 20 organisaatiota. Tilannekuva UNA on ollut osa UNA Ydin ohjelmaa, jonka ohjelmajohtaja Kimmo Kasteenpohja pitää yhteistyötä tärkeänä.

  • Tilannekuva UNAn käynnistyvää pilottia on edeltänyt kansallisesti erittäin merkittävä digitalisaatiohanke, joka on vaatinut paljon yhteistyötä eri osapuolien kesken. Erityisesti yhteistyö Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Kuopion kaupungin henkilöstön kanssa on ollut keskeistä Tilannekuva UNAn kehittämisessä käyttäjien työtä tukemaan, Kimmo Kasteenpohja avaa projektin taustoja.

Kansalaiset voivat tutustua UNA-suostumukseen tarkemmin osoitteessa www.unasuostumus.fi.

Scroll to Top