Photo of a doctors discussing at a wooden table

UNA Ytimen Käyttöönotot -roadshow käyntiin!

UNA-yhteistyön tavoitteena on kokonaisvaltainen järjestelmäuudistus sosiaali- ja terveyssektorilla. Yksi isoista esteistä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiselle ovat olleet puutteet tiedon jakamisessa eri toimijoiden kesken. UNA Ytimen integraatio- ja tiedonhallintaratkaisu koostaa pirstaleisen tiedon monista eri lähteistä asiakkaan/potilaan tilannekuvaksi sote-ammattilaisten käyttöön.

Integraatio- ja tiedonhallintaratkaisun toteutus on hyvässä vauhdissa. Neljä aluetta (EPSHP, PHHYKY, PSSHP, VSSHP) on omissa toiminnan kehittämisprojekteissaan valmistautumassa UNA Ytimen ensimmäisen version käyttöönottoon toimintaprosesseja tukevan tilannekuvatoteutuksen avulla.

Osana näistä toiminnallisista piloteista alkavaa käyttöönottojen sarjaa UNA jalkautuu omistajaorganisaatioihinsa UNA Ytimen Käyttöönotot -roadshown merkeissä.

Roadshown tarkoitus
Käyttöönotot -roadshown tarkoitus on antaa UNA Ytimen käyttöönottoon valmistautuville tai sitä suunnitteleville organisaatioille tarvittavat perustiedot oman valmistautumisensa tueksi. Roadshow on suunnattu organisaatioiden sote-asiantuntijoille, kehittämisessä mukana oleville, tietohallinnolle ja johdolle.

Tilaisuuksissa esillä olevia asiakokonaisuuksia ovat mm. ratkaisun toteutuksen tilanne, alueen tavoitteet, käyttöönottomalli, resursointi ja alueen organisoitumismalli, tuki alueelliselle levittämiselle sekä jatkuvat palvelut ja palvelunhallinta ja onnistumisen edellytykset. Tämän lisäksi keskustelujen tavoitteena on edistää alueiden välistä yhteistyötä ja avata mahdollisuuksia ratkaisun laajemmalle hyödyntämiselle. Kunkin tilaisuuden tarkempi agenda tarkentuu huomioiden alueen tilanne ja erityispiirteet sekä UNA Ytimen käyttöönoton suunnitelma.

Aikataulu
Roadshow jalkautuu ympäri Suomen kolmessa aallossa:

 • Ensimmäisen aallon pilottiorganisaatiot (syys-lokakuu)
  •  10.9.2019 Turku (pidetty)
  •  27.9.2019 EPSHP
  • 2.10.2019 PHHYKY
  • 3.10.2019 PSSHP
 • Toisen aallon pilottiorganisaatiot (loka-joulukuu)
 • Muut UNA-omistajaorganisaatiot (vuodenvaihteesta alkaen)

Toisen aallon käyttöönottojen ja niiden roadshow-ajankohtien sopiminen on parhaillaan käynnissä. Muiden UNA-omistajaorganisaatioiden osalta keskustelut on osin jo avattu ja loppuihin tullaan olemaan yhteydessä syksyn kuluessa. Halutessaan organisaatio voi toimia itse aktiivisesti ja ottaa yhteyttä UNA:an (teppo.kunnari@unaoy.fi) oman roadshow-ajankohtansa sopimista varten.

Toiminnalliset pilotit -päivä 11.12.2019
Osana roadshowta järjestämme kaikille UNA-omistajille ja kuntien sote-toimijoille suunnatun Toiminnalliset pilotit -päivän. Esittelemme tilaisuudessa UNA Ydin Toiminnallisten pilottien -tilanteen, näissä projekteissa syntyneet opit ja hyödyt sekä jatkokehityksen näkymät alueen sisällä ja Toiminnallisten pilottien toiseen aaltoon. Päivän tarjoaa mahdollisuuden verkostoitumiseen sekä uutta inspiraatiota tulevaan yhteistyöhön.

Lisätietoja täällä: https://unaoy.fi/uutiset/una-ytimen-toiminnalliset-pilotit-paiva-11-12-2019/

Lisätietoa
Tarkemmat ja ajanmukaiset tiedot roadshow-paikkakunnista, ajankohdista sekä roadshowssa käsiteltävistä aiheista päivitetään syyskuun aikana UNA Oy:n www-sivulle.

”Alku työn kaunistaa, lopussa kiitos seisoo.” (Suomalainen sananlasku, Piippola).

Energistä, toiminnallista syksyä pilottiorganisaatioille ja koko UNA-yhteisölle!

Lisätietoja: 
Digijohtaja Kimmo Kasteenpohja, kimmo.kasteenpohja(a)unaoy.fi, +358 (0)44 430 9851 

Scroll to Top