Tietosuojaseloste UNA Oy:n henkilötietojen käsittelystä

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan niitä menettelytapoja, joita sovelletaan UNA Oy:n käsittelemiin henkilötietoihin.
UNA Oy on sosiaali ja terveydenhuollon ict-kehitysyhtiö, joka toimii yhteisö- ja yritysasiakkaiden kanssa.

Käsittelemme rekisterinpitäjänä pääasiassa henkilötietoja, jotka olemme saaneet toimiessamme asiakassuhteessa tai yhteistyössä yhteisön tai yrityksen kanssa. Tiedot saamme pääsääntöisesti yritykseltä, jossa työskentelet, tai sinulta itseltäsi. Tietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi laskutusta ja markkinointia varten.

UNA Oy käsittelee henkilötietoja huolellisesti ja turvallisesti.

Käsittelyn tarkoitus ja tiedon lähteet

Tietosuojaseloste sisältää UNA Oy:n markkinointirekisterin selosteen ja
siinä kuvataan henkilötietojen käsittelyä tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu myös muuhun kuin voimassa olevaan asiakkuuteen.

Markkinointirekisteriseloste sisältää tietoa rekisteröidyn oikeuksista, tietoturvasta ja evästeistä.

Rekisteri sisältää rekisteröidyn tarpeelliset yksilöintitiedot sekä muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tehtävä
 • Organisaation nimi

Markkinointirekisterin seloste

1. Rekisterinpitäjä

UNA Oy

Biokatu 12, 33520 Tampere

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

UNA Oy, Nina Lyly

etunimi.sukunimi(at)unaoy.fi tai puh. +358 (0)44 468 5003

3. Rekisterin nimi

UNA Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

UNA Oy voi käsitellä tässä rekisterissä olevia henkilötietoja suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin toimiin myös sähköisiä välineitä käyttäen.

Henkilötietojen käsittely perustuu joko asiakassuhteeseen, henkilön antamaan suostumukseen tai oikeutettuun etuun. Oikeutettu etu on yrityksen palveluiden markkinointi hankintojen parissa työskenteleville henkilöille. Henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa voidaan pitää oikeutetun edun toteuttamiseksi suoritettuna (Tietosuoja-asetuksen resitaali kohta 47)

UNA Oy:n verkkopalvelusta uutiskirjeen tilanneiden tai yhteydenottolomakkeen täyttäneiden sähköpostiosoitetta käytetään UNA Oy:n uutiskirjeen lähettämiseen tai yhteydenottoon vastaamiseen.

UNA Oy käyttää markkinoinnin tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa UNA Oy:n lukuun henkilötietolain 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Organisaation nimi
 • Markkinointitapahtumaan tai -kampanjaan liittyvä tunnistetieto
 • Tietoja säilytetään kunnes henkilö ei enää kuulu suoramarkkinoinnin kohderyhmään tai henkilö kieltää suoramarkkinoinnin
 • Henkilötietojen käsittelijät ja vastaanottajat: UNA Oy:n henkilöstö ja UNA Oy:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja voidaan kerätä rekisteröidyltä itseltään, UNA Oy:n asiakasrekisteristä tai UNA Oy:n yhteistyökumppaneilta. Henkilötietoja lisätään rekisteriin yhteydenottojen, tarjouspyyntöjen, koulutustilaisuuksien ja tapahtumien tai sovittujen tapaamisten yhteydessä. Tietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muita vastaavia palveluita tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

7. Tietojen luovutus ja siirto

UNA Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa esimerkiksi UNA Oy:n yhteistyökumppaneille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Markkinointirekisteriä koskevat muut tiedot

1. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröity voi muuttaa ja korjata tietojaan ottamalla yhteyttä sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)unaoy.fi.

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidylle voidaan hänen pyynnöstään toimittaa kaikki hänestä rekisteröidyt tiedot sähköpostitse tai postitse.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevaa tietojen käsittelyä ja luovuttamista suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Kielto voidaan tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)unaoy.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen UNA Oy, Biokatu 12, 33520 Tampere. Kuoressa tulee olla merkintä: Henkilötietojen tarkastuspyyntö.

Tarkastuspyynnössä tulee mainita:

 • nimi,
 • rekisterin nimi,
 • täydelliset osoitetiedot ja puhelinnumero.

2. Rekisterien suojaus ja tietoturva

UNA Oy:n rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.

Tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin.

Henkilötietoja käsittelevät vain UNA Oy:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat UNA Oy:n palveluksessa ja joiden toimenkuvaan henkilötietojen käsittely nimenomaisesti kuuluu, sekä UNA Oy:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

3. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutettu siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

4. Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan.