Kaari-hankkeessa valmistellaan hankintaa

UNA Kaari-hankkeessa rakennetaan laajassa valtakunnallisessa yhteistyössä kullekin sairaanhoitopiirin laajuiselle alueelle alueellisesti yhtenäistä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuutta. Järjestelmäkokonaisuuteen toteutetaan perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon tarvitsemat tietojärjestelmätoiminnallisuudet sekä näissä palveluissa toteutuva tuotannonohjaus. Tämän kokonaisuuden hankintoja on päätetty edistää yhteishankinnoin.

Kehittämisen kohteena on asiakaslähtöisessä ja vaikuttavassa hyvinvointipalvelujen tuottamisessa tarvittava sote-tietojärjestelmien kokonaisuus. Pohjana Kaari-kehittämiselle toimii yhteistyössä laadittu UNA-kehitysstrategia sekä VAKAVA-viitearkkitehtuurin mukainen modulaarisuus ja vaiheittaisuus. Keskeisenä tavoitteena on priorisoitujen kehittämiskohteiden ohjaamana tapahtuva tietojärjestelmäratkaisujen kohdennettu uudistaminen, ja sitä myöten parhaat markkinoiden tarjoamat ratkaisut kuhunkin toiminnalliseen tarpeeseen, kokonaisuuden muodostuessa keskenään yhteensopivista moduuleista. Kaari-hankkeessa hankittavat kokonaisuudet tulevat olemaan osa kehittyvää, yhteistä UNA-ekosysteemiä.

Hankkeen tilanne

Kaari -hankevaihe käynnistyi virallisesti 15.2.2019 ja parhaillaan käynnissä on laajassa yhteistyössä (15 kpl shp/kuntayhtymä/kunta) tapahtuva hankinnan valmistelu. Kaari-hankinnan valmistelussa mukana olevien organisaatioiden väestöpohja on n. 3,4 miljoonaa. Osallistujien on mahdollista edetä oman tarpeensa ja organisaationsa kyvykkyyden mukaan joko vaiheittaisella uudistamisella tai laajemmalla järjestelmien kokonaisuudistuksella. Hankinta on määrä käynnistää vuoden 2019 aikana.

Viikkojen 14 ja 15 aikana pidetyissä kuudessa alueellisessa työpajassa selkeytettiin hankintaan liittyviä tavoitteita. Työpajoissa todettiin, että huolimatta alueellisista eroista esim. tahtotilaan ja organisoitumiseen liittyen, kaikki organisaatiot näkevät tässä vaiheessa tehtävän laajan yhteistyön erittäin tärkeäksi. Työpajojen jälkeen valmistelu on jatkunut mm. modulaarisuustavoitteiden tarkentamisen, hankintastrategian, hankintajuridisten asiakirjojen valmistelun ja kustannus-hyötyanalyysin työstämisen parissa.

Kaari-päivä elokuussa Helsingissä

Kaari-hankkeen etenemisestä tullaan jatkossa tiedottamaan kuukausittaisissa info-tilaisuuksissa, joihin lähetetään erilliset kutsut. Laajemmin hankinnan valmistelua, kustannus-hyötyanalyysia, erilaisia modulaarisuusskenaarioita sekä etenemissuunnitelmaa tullaan käsittelemään hankkeessa mukana olevien organisaatioiden kanssa elokuussa järjestettävässä UNA Kaari -päivässä Helsingissä. Tilaisuuden ajankohdasta ja järjestelyistä tiedotetaan tarkemmin lähitulevaisuudessa.

Kaari-hankkeen hankejohtajana aloittaa 1.6.2019 Petri Pekkala. Ks. aiempi uutinen

Lisätietoja

Kehitysjohtaja Juha Rannanheimo etunimi.sukunimi(at)unaoy.fi , +358 (0)40 808 0768
Hankejohtaja Petri Pekkala etunimi.sukunimi(at)unaoy.fi, +358 (0)45 887 5661 (1.6.2019 alk)

Scroll to Top