Tilannekuva UNA uudistuu asiakaslähtöisesti

Tilannekuva UNA näyttää palvelutilanteessa tarvittavat olennaiset ja luvitetut asiakastiedot ilman tietojen haeskelua eri järjestelmistä. Se auttaa valitsemaan asiakkaalle oikeat palvelut oikeaan aikaan ja tehostaa työskentelyä. Tilannekuva UNAa kehitetään jatkuvasti käyttäjien toiveiden ja palautteen perusteella. Uusia ominaisuuksia ovat muun muassa:   

Optisen alan tiedot osaksi fysiologisia mittauksia

Fysiologiset mittaukset -tietoryhmä kattaa nyt myös näkö- ja silmäterveyteen liittyviä tutkimuksia. Ne voivat olla esimerkiksi silmien terveystarkastuksien tuloksia, silmänpaineen mittauksia tai silmänpohjakuvauksia.

Fysiologiset mittaukset -tietoryhmä kattaa nyt myös näkö- ja silmäterveyteen liittyviä tutkimuksia. Ne voivat olla esimerkiksi silmien terveystarkastuksien tuloksia, silmänpaineen mittauksia tai silmänpohjakuvauksia.

Sisältö räätälöitävissä käyttöoikeuksien mukaan

Tilannekuvan sisältöä on nyt mahdollista rajata käyttöoikeuksien mukaan siten, että kaikki tietosisällöt ja toiminnallisuudet eivät ole näkyvissä kaikille käyttäjille. Eri käyttäjäryhmät voivat nähdä vain heille työnsä kannalta tarpeelliset ja luvitetut tiedot. Jos haluat hyödyntää tätä ominaisuutta, ota yhteyttä UNA Tukeen.


Tutkimusaineistolöydöksiin liittyvä yhteydenottokielto käyttöön

Asiakas voi asettaa 1.1.2024 voimaan tulevan Asiakastietolain mukaan tutkimusaineistolöydöstä koskevan yhteydenottokiellon, jos hän ei halua, että häneen otetaan yhteyttä tutkimusaineistolöydöksen perusteella. Yhteydenottokielto näytetään vuoden alusta lähtien Tilannekuvassa, jos sellainen on asetettu.

Tiedossa olevat käyttökatkot ja muutokset Tilannekuva ja Suostumus UNA -ratkaisuissa

Tilannekuva ja Suostumus UNA -ratkaisut ilmoittavat nyt etukäteen käyttäjille tulevista käyttökatkoista ja muutoksista, jotka voivat vaikuttaa palveluiden toimintaan tai käyttökokemukseen. Ilmoitukset ovat Varoitus- tai Info-tyyppisiä, ja niissä kerrotaan esimerkiksi päivityksistä, huoltotöistä tai häiriöistä. Ilmoitukset auttavat käyttäjiä varautumaan palveluiden mahdollisiin katkoihin tai muutoksiin ja pysymään ajan tasalla palveluiden kehityksestä.

Jos haluat tietää lisää Tilannekuva UNA -ratkaisusta, lue lisää nettisivuiltamme UNA-ratkaisut – UNA Oy tai ota yhteyttä UNAn palvelupäälliköihin.

Scroll to Top