Paper cutout figure of people

UNA-ytimen ensimmäiset käyttöönotot

UNA-ydin mahdollistaa asiakkuustiedon hyödyntämisen siellä, missä sitä uudistuvassa sote-palvelukokonaisuudessa tarvitaan. Ratkaisu mahdollistaa asiakkaan tilannekuvan näyttämisen ilman erillistä tiedon etsimistä ja tukee siten asiakkaan tai potilaan oikeiden palveluiden saamista oikeaan aikaan.

Tilannekuva tullaan ensivaiheessa ottamaan käyttöön neljässä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa. UNA-ytimen ensimmäisen vaiheen hankintaprosessin ollessa parhaillaan loppusuoralla, nämä UNA-yhteistyössä mukana olevat organisaatiot ovat käynnistäneet omat alueelliset kehitysprojektinsa.

Alueellisilla kehitysprojekteilla on omat, uutta sotea kehittävät tavoitteensa, joissa UNA-ydin on yksi toiminnan muutoksen mahdollistava työväline. Alueellisten projektien avulla varmistetaan asiakaspalvelun ja hoidon näkökulman saaminen UNA-ytimen kehittämiseen heti toteutuksen alusta alkaen. Samalla näissä toiminnallisissa piloteissa todennetaan UNA-ytimen ensimmäisen vaiheen perusratkaisun onnistuminen ja kyvykkyys.

UNA-ytimen käyttöönottoa tukevat alueelliset projektit ovat:

  • Etelä-Pohjanmaan erikoissairaanhoidon vuodeosastotoiminta
  • Pohjois-Savon kotihoidon päivystys ja 116117 palvelu
  • Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ikääntyvien asiakasohjaus
  • Varsinais-Suomen osastotilannekuvan kehityshanke

UNA-ytimen integraatio- ja tiedonhallintaratkaisu sekä tilannekuvatoteutus ovat ensimmäisten käyttöönottojen jälkeen hyödynnettävissä kaikissa julkisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa! Käyttöönottomalli luodaan toiminnallisten pilottien aikana. Avoimiin rajapintoihin perustuvan UNA-ytimen kehittämistyötä jatketaan laajassa yhteistyössä omistajaorganisaatioiden ja kansallisten tahojen kanssa.

Lisätietoa UNA-ytimen tilannekuvasta ja toiminnallisista piloteista löydät täältä.

Lisätietoja

  • Kehitysjohtaja Pirkko Kortekangas, etunimi.sukunimi(at)unaoy.fi , +358 (0)40 839 4980
  • Projektipäällikkö Sami Konttinen, etunimi.sukunimi(at)istekki.fi, +358 (0)44 777 6700
Scroll to Top